Gebieds­ontwikkeling

Wij begeleiden en ondersteunen onze cliënten bij alle denkbare juridische aspecten die komen kijken bij een gebiedsontwikkeling of locatieontwikkeling.

We stellen de daarvoor benodigde samenwerkingsovereenkomsten en andere overeenkomsten op (intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, koopovereenkomsten, realisatieovereenkomsten). Ook begeleiden we gemeentes en ontwikkelaars bij de publiekrechtelijke procedure die moet worden doorlopen.

Als het nodig is, procederen we voor de civiele rechter en voor de bestuursrechter. Dan doen we voor zowel overheidspartijen als marktpartijen. Verder treden we vaak op als onafhankelijk adviseur voor meerdere partijen, waarbij wij penvoerder zijn van de samenwerkingsovereenkomst.

Tot slot adviseren we over zaken zoals aanbestedingsrecht en staatssteun, schaarse rechten (toepassing Didam-arrest), grondverwerving, -exploitatie en -uitgifte, onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten, en het oprichten van gezamenlijke entiteiten (zoals BV, BV/CV of Vof).

Projecten

Wij begeleiden onze cliënten bij de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke transformatie en uitbreidingslocaties, bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijventerreinen, scholen en zorg, maar ook voor gemengde functies met bijvoorbeeld naast woningbouw voorzieningen voor sport en vrije tijd.

Omgevingswet

Op een nader te bepalen moment treedt de Omgevingswet in werking. Wij adviseren al geruime tijd over de juridische en praktische gevolgen voor gebiedsontwikkeling.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten weten als geen ander welke politiek-bestuurlijke gevoeligheden er bij overheden kunnen spelen. Ze hebben veel ervaring in het behandelen van gevoelige dossiers en de bijbehorende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Vanzelfsprekend beschikken ze over alle relevante expertises. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?