Najoua

Haireche

Najoua richt zich in haar praktijk op het adviseren van en procederen op het terrein van gebiedsontwikkeling, het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht.

Zij voert regelmatig publiekrechtelijke due diligence onderzoeken uit bij de aan- of verkoop van vastgoed. Najoua houdt zich daarnaast bezig met het opstellen en beoordelen van diverse bij gebiedsontwikkelingen te sluiten overeenkomsten, zoals intentie-, samenwerkings- en anterieure overeenkomsten. Najoua adviseert en procedeert voor ontwikkelaars, bouwbedrijven, overheden, beleggers en particulieren.

Ze studeerde in 2020 af aan de Universiteit Utrecht, waar zij de master Privaatrecht volgde. Tijdens haar studie is Najoua werkzaam geweest als juridisch medewerker bij Straatman Koster advocaten en andere advocatenkantoren, waarbij zij zich bezighield met diverse rechtsgebieden binnen het bouw- en vastgoedrecht. Sinds februari 2021 is Najoua als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten.