Thijs

Straatman

Thijs is vastgoedadvocaat, gespecialiseerd in projectontwikkeling, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht, bouwrecht, grondexploitatie en koop van beleggingsobjecten. In het kader van de totstandkoming van vastgoedtransacties adviseert hij ook over privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en vennootschapsrechtelijke onderwerpen. Hij werkt voor gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, corporaties en zorginstellingen.

Thijs is gespecialiseerd in de contractering van grootschalige bouwprojecten, gebiedsontwikkelingen en vastgoedtransacties. Thijs procedeert voorts regelmatig over bouw- en aanbestedingsgeschillen en in andere privaatrechtelijke conflicten.

Thijs studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na afronding van zijn studies was hij achtereenvolgens werkzaam als AIO bij de Technische Universiteit Delft, juridisch secretaris van de Vereniging voor Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen (Neprom) en advocaat bij Van Wijmen Nouwen te Breda en vanaf 1999 bij de vastgoedsectie van Houthoff Buruma te Rotterdam. In februari 2006 richtte hij samen met Wilfried Koster het kantoor Straatman Koster advocaten op.

Thijs publiceert geregeld over vastgoedgerelateerde onderwerpen en verzorgt daarover ook lezingen en cursussen voor onder meer Kluwer en het Instituut voor Bouwrecht. Thijs is mede-auteur van het handboek “Aanbestedingsrecht” van Sdu Commentaar.

Sinds 2009 wordt Thijs jaarlijks geranked in zowel de Legal500 en Chambers.