Marinda

de

Smidt

Marinda is expert op het terrein van het omgevingsrecht inclusief het milieu- en natuurbeschermingsrecht en projectontwikkeling.  De praktijk van Marinda is gericht op het adviseren aan en procederen voor initiatiefnemers (vergunninghouders) en overheden op het terrein van het omgevingsrecht inclusief het milieu- en natuurbeschermingsrecht en projectontwikkeling. Ook advisering op de genoemde rechtsgebieden in het kader van fusies en overnames (due diligence) maakt deel uit van haar praktijk.

Marinda staat regelmatig ontwikkelaars en overheden bij in onderhandelingen over gebieds- en projectontwikkelingen en schrijft of beoordeelt de bijbehorende contracten. Zij heeft ook veel ervaring met het opstellen van UAV-GC 2005 contracten en overeenkomsten betreffende vastgoedfinanciering.

Voorts adviseert en procedeert Marinda op het terrein van het algemeen bestuursrecht (onder meer) over handhaving (bestuurlijke boete, dwangsom) en subsidies. Zij heeft tevens ruime ervaring met de Wet open overheid. Marinda verzorgt regelmatig cursussen op de hierboven genoemde rechtsgebieden.

Marinda studeerde in 1998 af als economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht en rondde vervolgens in 2001 haar studie economisch publiek- en bedrijfsrecht af aan dezelfde universiteit. Marinda heeft daarna negen jaar als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek gewerkt en is sinds 2010 partner geworden bij Straatman Koster advocaten.