Huurrecht

Wie wil huren of verhuren, is niet enkel gebonden aan de afspraken die worden gemaakt met de andere partij, maar heeft ook te maken met de wettelijke (on)mogelijkheden door de dwingende huurbescherming. Wij helpen onder meer bij het opstellen en uitonderhandelen van toekomstbestendige huurovereenkomsten. Omdat het meestal gaat om langdurige overeenkomsten, moeten de betrokken partijen rekening houden met een lange horizon.

Verder adviseren en procederen wij over huurbeëindigingen, huurprijsaanpassingen, herontwikkelingen, goedkeuring afwijkende bedingen, indeplaatsstellingen, ontruimingsbescherming en gebreken. Daarbij adviseren wij ook op het gebied van het aan het huurrecht verwante verbintenissenrecht, waaronder aan- en verkoop.

Onze cliënten profiteren van onze ruime ervaring met de (ver)huur van bedrijfsruimten, 290-ruimte en 230a-ruimte, en woonruimte. Wij treden met name op voor beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, huurders binnen de industriële en logistieke sector, gemeenten, retailers en zorginstellingen.

Projecten

We doen onder meer:

  • De exploitatie van winkelgebieden/-centra door het opstellen van huurovereenkomsten en het procederen over huurrechtelijke kwesties, zoals renovaties, huurbeëindigingen, indeplaatsstellingen, goedkeuring afwijkende bedingen, onderhuur. Wij zijn ook vaak betrokken bij de aan- en verkoop van winkelcentra.
  • De huur en verhuur van 230a-ruimte, waaronder kantoorruimten, logistieke centra, warehouses en fabrieken, en zorgvastgoed. Als er sprake is van nieuwbouw begeleiden we ook de totstandkoming van de ontwikkelings- en/of samenwerkingsovereenkomst, zodat duidelijk is wat er gehuurd gaat worden en aan welke vereisten het gebouw dient te voldoen bij oplevering.
  • Het opstellen van tijdelijke huurovereenkomsten voor 290-ruimten en woonruimten.
  • Huurkwesties bij gebiedsontwikkelingen, waaronder beëindigingen van huurovereenkomsten en het aangaan van tijdelijke huur- en/of gebruiksovereenkomsten.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten hebben niet alleen ervaring met huurrecht, maar ook met alle andere facetten van het vastgoed. Daardoor kunnen ze integrale oplossingen bieden. Vanzelfsprekend beschikken ze over alle relevante expertises. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?