Infra en GWW

In de grond-, weg- en waterbouwsector spelen het aanbestedingsrecht en het bouwrecht een heel belangrijke rol. Wij adviseren zowel overheid als markt hierover. Wij adviseren verder opdrachtgevers en opdrachtnemers bij projecten als de bouw van bruggen, tunnels, grondwerk, baggerwerk, waterbouw en wegenbouw.

Bij het inkoopproces en de wijze van contracteren komen vragen aan de orde zoals: Op welke wijze wil een opdrachtgever de markt inschakelen en samenwerking met de markt vormgeven? Welke contractvormen en instrumenten wil een opdrachtgever gebruiken om de inkoop vorm te geven? Welke vrijheid biedt het aanbestedingsrecht voor een bepaalde inkoopstrategie?

We worden niet alleen ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij het opstellen van aanbestedingsdocumentatie, opdrachtnemers vragen ons ook om advies over inschrijvingsvraagstukken. Verder worden wij ingeschakeld als er een conflict is ontstaan over de uitvoering van gesloten overeenkomsten.

Kennis van contractvormen

Onze advocaten hebben vanzelfsprekend veel kennis van de veel gebruikte contractvormen zoals de UAV-, UAV-GC-, DBFMO-, Prestatie- en FIDIC-contracten. Maar daarnaast hebben zij door hun ervaring in de Infra- en GWW-sector de nodige kennis opgedaan van in de sector veel voorkomende (technische) begrippen en technieken. Die kennis en dat ‘gevoel voor techniek’ maakt dat zij niet alleen de juridische taal, maar ook de taal van opdrachtgevers en opdrachtnemers spreken. Daardoor kunnen zij efficiënter en effectiever adviseren.

Daarbij gaat het niet alleen om het opstellen van contractdocumentatie, maar ook bij de contractbeheersing tijdens de realisatie van een project. Onze advocaten adviseren ook over de waarschuwingsplicht, ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid, voorgeschreven bouwstoffen, ontwerp- en uitvoeringsgebreken, vertraging en verstoring, (aansprakelijkheid na) oplevering, onderhoud en garanties, schorsing en beëindiging van het werk, coördinatie, meer- en minderwerk, wijzigingen, acceptatie, korting, onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden.

Ervaring met procedures

Het spreekt voor zich dat onze advocaten veel ervaring hebben met het voeren van juridische procedures bij de burgerlijke rechter (waaronder kort gedingen) en bij de arbitrage instituten die in de Infra- en GWW-sector vaak bevoegdheid hebben om geschillen te beslechten.

Projecten

Wij adviseren en procederen onder meer over:

 • De begeleiding en uitkomst van aanbestedingen;
 • Diverse contractvormen zoals de UAV-, UAV-GC-, DBFMO-, Prestatie- en FIDIC-contracten;
 • Waarschuwingsplicht;
 • Ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid;
 • Voorgeschreven bouwstoffen;
 • Ontwerp- en uitvoeringsgebreken;
 • Vertraging en verstoring;
 • (Aansprakelijkheid na) oplevering;
 • Onderhoud en garanties;
 • Schorsing en beëindiging van het werk;
 • Coördinatie;
 • Meer- en minderwerk; en
 • Wijzigingen, acceptatie, korting, onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

No items found.