Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is bijzonder breed. Daarom is het des te belangrijker dat uw juridische partner uitstekend thuis is in alle aspecten ervan. Denk daarbij in het kader van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, structuurvisies en omgevingsvergunningen.

Maar denk ook aan grondbeleid en de Wet voorkeursrecht gemeenten, milieurecht en omgevingsvergunningen, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Verder hebben wij veel ervaring met omgevingsrechtelijk due diligence onderzoek ten behoeve van fusies en overnames.

Omgevingswet

Op een nader te bepalen moment treedt de Omgevingswet in werking. Wij adviseren al geruime tijd over de juridische en praktische gevolgen voor gebiedsontwikkeling.

Projecten

We adviseren en procederen over onder andere bestemmingsplannen voor woningbouw, industrie, bedrijventerreinen en gemengde functies. Daarbij treden we op voor zowel overheden (gemeenten) als ontwikkelaars. Ook ondersteunen we onze cliënten bij (het voorkomen van) handhavingstrajecten.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten weten als geen ander welke politiek-bestuurlijke gevoeligheden er bij overheden kunnen spelen. Ze hebben veel kennis van de markt en veel ervaring met het behandelen van complexe omgevingsrechtelijke dossiers en de bijbehorende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Vanzelfsprekend beschikken ze over alle relevante expertises. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?