Simon

Tichelaar

Vanaf het begin van zijn loopbaan heeft Simon zich gespecialiseerd in projectontwikkeling, verbintenissenrecht, omgevingsrecht en het (Europese) aanbestedingsrecht. Hij schrijft en beoordeelt overeenkomsten, waaronder contracten voor (grootschalige) gebieds- en projectontwikkeling.

Daarbij valt te denken aan samenwerkingsovereenkomsten, (ver)koopovereenkomsten, anterieure overeenkomsten en andere publiek-privaatrechtelijke overeenkomsten. Verder is hij specialist op het gebied van het (Europese) aanbestedingsrecht. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van (complexe) aanbestedingstrajecten alsmede met het procederen over de uitkomst van aanbestedingsprocedures. Hij treedt zowel op voor overheidsinstanties als voorontwikkelaars en ondernemers.

Simon studeerde Internationaal en Europees Recht met Civiel effect aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 is hij zijn loopbaan in de advocatuur begonnen bij Trip Advocaten & Notarissen in Groningen. Sinds februari 2013 is hij verbonden aan Straatman Koster advocaten, sinds maart 2020 als partner.

Simon geeft regelmatig (in-house) cursussen en spreekt op congressen. Simon is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en is coauteur Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. Simon draagt daarnaast als vaste docent bij aan de Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht van de Scobe Academy. Ook doceert hij bij diverse leergangen van (onder meer) het Instituut voor Bouwrecht en Sdu.