Duurzame energie

Er is steeds meer aandacht voor energie (of het tekort eraan) en hernieuwbare/duurzame energie. En natuurlijk de verduurzaming van vastgoed. Niet alleen vanuit de media, maar ook vanuit de politiek. Denk bijvoorbeeld aan het Urgenda-vonnis, de klimaatdoelstellingen, stikstof of de aardbevingen in Groningen. Dan is het goed om te weten dat wij helpen bij het tot stand komen van duurzame- energieprojecten en bij energie voorziening in vastgoedontwikkelingen.

Duurzame-energieprojecten draaien bijvoorbeeld om geothermie, warmte/koude-systemen voor de gebouwde omgeving, zonne-energiesystemen, windturbines, netwerken voordistributie van warmte, gas, CO2 en elektriciteit, en afvalstromen. Maar dus ook de aansluiting van vastgoedontwikkelingen op elektra en warmte/koude systemen.

Onze rol

Wat doen we dan precies? We stellen contracten op die nodig zijn voor de ontwikkeling, realisering en financiering van projecten. En procederen waar dat nodig is. Daarnaast begeleiden we bij de aanvraag van vergunningen, en bij procedures die doorlopen moeten worden om duurzame-energieprojecten te realiseren.

Behalve dat we over specifieke ervaring met (duurzame-)energieprojecten beschikken, zijn we ook thuis in het omgevingsrecht, aanbestedingsrecht en projectontwikkeling. En beschikken we over gedegen kennis van huur en zakelijke rechten, zoals opstalrecht en erfdienstbaarheid. Ook hebben wij ervaring met de specifiek in deze sector gehanteerde samenwerkingsvormen en contracten, zoals coöperaties en commanditaire vennootschappen. De combinatie van al deze rechtsgebieden is essentieel om cliënten in deze sector goed te kunnen helpen.

Daarnaast is onze kennis van de energiemarkt heel breed. Er zijn niet veel partijen die thuis zijn in zowel geothermie, warmte/koude-systemen als zon en wind. Daardoor kunnen wij een integraal pakket aan juridische diensten aanbieden bij bijvoorbeeld de bouw van een duurzame woonwijk, maar ook bij de realisatie van een zonne- of geothermieproject.

Projecten

We doen onder meer:

  • Geothermieprojecten: projecten waar warmte wordt gewonnen op een diepte van (in Nederland) meer dan 2500 meter.
  • Warmte/koude-projecten: uitbesteding van warmte/koude-systemen aan exploitanten van dat soort systemen door ontwikkelaars, en meer algemeen het adviseren over contracten die nodig zijn bij implementatie van dergelijke systemen.
  • Zonne-energiesystemen en windturbines: alle benodigde overeenkomsten (denk aan huur, opstalrechten en EPC contracten (Fidic, UAV-GC of anderszins)) opstellen.

Waarom Straatman Koster advocaten?

De energie-wereld is complex en steeds aan verandering onderhevig. De belangen zijn groot en de kosten van energie (en het realiseren van projecten) hoog. Regelgeving loopt voortdurend achter op de ontwikkelingen in de markt. Onze advocaten weten als geen ander welke facetten er spelen en waar rekening mee moet worden gehouden. Wij snappen het politieke en maatschappelijke speelveld en hoe je daarbinnen projecten voor elkaar kan krijgen. Het jarenlang optreden binnen projectteams voor duurzame energieprojecten (ook in house) en de gedegen kennis van de verschillende wet-en regelgeving maken onze advocaten dé geschikte partner!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?