Grondbeleid

Wij begeleiden onze cliënten bij grondverwerving en grondexploitatie. Wij helpen onder meer bij het kostenverhaal (bovenwijkse voorzieningen, fondsbijdragen), strategische grondverwerving en het voorkeursrecht. Ook begeleiden we overheden bij onteigeningsprocedures voor de realisatie van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur en natuur.

Wij treden op voor zowel (semi-)overheden als voor bedrijven. U kunt bij ons terecht voor specifieke kennis over het snijvlak van privaat- en publiekrecht, zoals toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bevoegdhedenovereenkomsten en de eisen en voorwaarden die bij gemeentelijke gronduitgifte mogen worden gesteld.

Projecten

Wij zetten graag onze ervaring voor u in met de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, met het onteigeningsrecht (de administratieve en de gerechtelijke fase, en het begroten van de schadeloosstelling op grond van de Onteigeningswet), en met grondexploitatie en het bijbehorende kostenverhaal (anterieure overeenkomsten, exploitatieplannen).

Omgevingswet

Op een nader te bepalen moment treedt de Omgevingswet in werking. Wij adviseren al geruime tijd over de juridische en praktische gevolgen daarvan voor het grondbeleid, zoals de nieuwe onteigeningsprocedure en de veranderingen op het gebied van het voorkeursrecht en kostenverhaal.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten weten als geen ander welke politiek-bestuurlijke gevoeligheden er bij overheden kunnen spelen. Ze hebben veel ervaring in het behandelen van complexe en gevoelige grondbeleid-dossiers, zoals onteigeningen. Vanzelfsprekend beschikken ze over alle relevante expertises. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?