Overheids­aansprakelijkheid

Bij overheidsaansprakelijkheid gaat het over schade als gevolg van zowel rechtmatige als onrechtmatige overheidsdaden. In een aantal gevallen zal de overheid de ontstane schade moeten vergoeden.

Door een bepaald planologisch besluit kan bijvoorbeeld onroerend goed in waarde verminderen. Ook al is het handelen van de overheid rechtmatig, in sommige gevallen moet de gemeente deze planschade vergoeden. Er zijn verschillende nadeelcompensatieregelingen waarop een beroep kan worden gedaan.

Vaak komen gemeenten met ontwikkelaars overeen dat zij de door de gemeente aan derden (bedrijven en bewoners) uit te keren planschade moeten vergoeden: de planschadeverhaalsovereenkomst. Wij beoordelen deze overeenkomsten of stellen ze op, vaak als onderdeel van een anterieure of samenwerkingsovereenkomst.

Er kan schade ontstaan als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien een gemeente een vergunning weigert, en de bestuursrechter achteraf oordeelt dat deze vergunning verleend had moeten worden. Een ander voorbeeld is dat de overheid onjuiste informatie heeft verstrekt.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Wij adviseren al geruime tijd over de juridische en praktische gevolgen voor gebiedsontwikkeling. Zo wijzigt de regelgeving omtrent planschade en nadeelcompensatie.

Projecten

Wij staan onder meer gemeenten bij die aansprakelijk zijn gesteld omdat zij ten onrechte een omgevingsvergunning hebben geweigerd. In die procedures gaat het vaak om schadevergoeding. Verder adviseren wij gemeenten over planschade en nadeelcompensatie, al dan niet als onderdeel van een (grootschalige) gebiedsontwikkeling. Onze advocaten staan zowel overheden als marktpartijen bij.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten weten als geen ander welke politiek-bestuurlijke gevoeligheden er bij overheden kunnen spelen. Ze hebben veel ervaring met het behandelen van complexe omgevingsrechtelijke dossiers. Vanzelfsprekend beschikken ze over alle relevante expertises. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?