Bouw en vastgoed

De ontwikkeling en realisatie van bouw- en vastgoedprojecten vraagt kennis van verschillende rechtsgebieden, zoals aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht en omgevingsrecht, maar ook bijvoorbeeld contractrecht, bouwrecht en huurrecht. Bovendien speelt de vraag naar haalbaarheid een belangrijke rol: levert het project voldoende rendement? Hoe kan het project binnen budget worden gerealiseerd?

Deze vragen vergen creativiteit bij het bedenken van juridische structuren en oplossingen. Kennis van de bouw- en vastgoedmarkt zijn hierbij van belang, net als vastgoed gerelateerd ondernemingsrecht en fiscaliteit.

Alle specialismen in huis

Ons grote voordeel is dat wij niet alleen alle specialismen in huis hebben, maar deze ook op de juiste manier weten in te zetten. Dat danken wij aan onze brede ervaring binnen de bouw- en vastgoedsector. Wij beogen niet alleen een juridisch adviseur te zijn, maar een bredere sparringpartner die meedenkt bij het structureren en vinden van oplossingen om te komen tot haalbare projecten.

Projecten

Wij adviseren bij de (her)ontwikkeling en realisatie van onder meer:

  • Kantoorgebouwen;
  • Winkelcentra;
  • Woningen en appartementencomplexen;
  • Stadion en sportcomplexen;
  • Zorgcomplexen; en
  • Zonne- en windmolenparken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

No items found.