Industrie

Geen sector die zo dynamisch is als de industrie. Dat komt door de steeds strengere Europese en nationale milieuregels. Zonder innovatie gaat het niet lukken om aan deze regels te voldoen. Dat zorgt voor urgentie. Wij kunnen u bijstaan in deze opgave.

Onze cliënten zijn bedrijven uit de chemie, raffinage, tankopslag, geothermie en afvalverwerking, maar ook levensmiddelenfabrikanten. We geven hun advies over de omgevings- en milieurechtelijke aspecten van hun industrie. Denk daarbij aan omgevingsvergunningen, revisie- of wijzigingsvergunningen, best beschikbare technieken, (grond)water, emissies, lozingen, ongewone voorvallen en handhavingskwesties. Indien nodig procederen we ook.

Daarnaast begeleiden we cliënten uit de industrie bij het opstellen van en onderhandelen over bouw- en ontwikkelcontracten.

Milieurecht en overheid

Wij zijn zeer goed thuis in het omgevingsrecht en milieurecht en bedreven in het afstemmen met het bevoegd gezag, zoals de Omgevingsdienst. Bovendien hebben we ook veel ervaring met (duurzame) grootschalige bouw- en energieprojecten. Hierdoor kunnen wij cliënten uit de industrie op alle fronten bijstaan.

Projecten

Wij adviseren en procederen onder meer over de omgevings- en milieurechtelijke aspecten van:

  • Omgevingsvergunningen;
  • Revisie- of wijzigingsvergunningen;
  • Best beschikbare technieken;
  • (Grond)water;
  • Emissies;
  • Lozingen;
  • Ongewone voorvallen; en
  • Handhavingskwesties.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

No items found.