Bouwrecht

Wij helpen onze cliënten bij het realiseren van greenfield- of brownfieldprojecten. Greenfieldprojecten zijn ontwikkelingen op gronden die nog niet eerder zijn bebouwd, terwijl bij brownfieldprojecten eerder bebouwde grond wordt herontwikkeld. Het begint met advies bij het contracteren van een architect, constructeur, installatie-adviseur en andere adviseurs. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten de juiste keuzes maken en de beste contracten afsluiten. Vervolgens stellen wij een aannemings- en/of adviseursovereenkomst op en/of helpen bij de contractonderhandelingen.

Tijdens de uitvoering adviseren wij over lopende zaken zoals meer- en minderwerk, aansprakelijkheid, verstoringen en vertragingen. Wij proberen geschillen te voorkomen of deze snel en efficiënt op te lossen. Wij hebben veel ervaring met het oplossen van bouwgeschillen, van contractuele geschillen tot aansprakelijkheidskwesties. Bovendien hebben wij veel ervaring met alternatieve geschilbeslechting, zoals arbitrage. Procederen of arbitreren is altijd mogelijk, maar wij zien dit als laatste redmiddel. Niemand is immers gebaat bij een langslepend bouwconflict.

Projecten

We adviseren en procederen over onder andere de realisatie van woonwijken, winkelcentra, grote kantoorgebouwen, bruggen, snelwegen, campussen van universiteiten, logistiek vastgoed, datacentra, wind- en zonneparken, afvalverbranding, hoogspanningsmasten, WKO en zorgobjecten. Daarbij treden we op voor zowel overheden, ontwikkelaars, aannemers, adviseurs en beleggers.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten hebben veel kennis van de markt en veel ervaring met het realiseren van vastgoedontwikkelingen en de bijbehorende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Bijzonder aan ons bouwrechtteam is dat het bestaat uit zeer ervaren advocaten. Onze partners zijn nauw betrokken bij iedere zaak, waardoor de hoge kwaliteit gewaarborgd blijft.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?