Joost

Hoekstra

Joost Hoekstra is gespecialiseerd in gebieds- en projectontwikkeling, omgevingsrecht (waaronder grondexploitatie) en grondverwerving (waaronder onteigening). Hij is (vooral) werkzaam voor overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Ook treedt hij regelmatig op als adviseur/contractschrijver bij gebiedsontwikkelingen voor meerdere partijen die hem gezamenlijk inschakelen.

Joost studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en (gedurende een jaar) Italiaanse recht aan de Università degli Studi di Siena. Na afronding van zijn studie werkte hij vanaf januari 2005 bij AKD te Breda. Hij werkt sinds april 2011 bij Straatman Koster advocaten en is in januari 2012 tot partner benoemd.

Hij publiceert regelmatig over de onderwerpen uit zijn praktijk in onder meer de tijdschriften Bouwrecht, het Tijdschrift voor Bouwrecht, Vastgoedrecht en het Tijdschrift Bodem. Hij is (co-)auteur van het boek ‘Juridisch Handboek Transformatie en Renovatie’, in 2019 uitgegeven door Berghauser Pont Publishing. Ook treedt hij regelmatig op als docent (Spryg, Berghauser Pont, diverse vakverenigingen). In maart 2017 is hij benoemd tot bestuurslid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA).