Valerie

de

Gier

De praktijk van Valerie is gericht op het adviseren van en procederen voor met name initiatiefnemers en overheid op het terrein van het omgevingsrecht. Ook voert zij regelmatig publiekrechtelijke due diligence onderzoeken uit bij de aan- of verkoop van vastgoed.

Valerie is in 2017 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar zij de masters Civielrecht en Public International Law afrondde. Na haar afstuderen is zij als advocaat aan de slag gegaan bij Habraken Rutten advocaten in Rotterdam. Valerie werkt sinds mei 2019 bij Straatman Koster advocaten.

In het najaar van 2022 heeft Valerie de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht succesvol afgerond.