Elise

van der

Hoek

Elise houdt zich bij Straatman Koster advocaten bezig met het bouw- en vastgoedrecht. De rechtsgebieden waarop zij zich vooral concentreert zijn bouw-, aanbestedings- en huurrecht. Haar werkzaamheden bestaan met name uit het adviseren over bouwrechtelijke vraagstukken en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Zij adviseert daarnaast over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen zoals de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure, de beoordeling van inschrijvingen en de gunningsbeslissing.

Elise is in 2022 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Civielrecht met het accent Onroerend goedrecht volgde. Tijdens haar studie is Elise werkzaam geweest als student-stagiair en juridisch medewerker bij Straatman Koster advocaten, waarbij zij zich bezighield met diverse rechtsgebieden binnen het bouw- en vastgoedrecht. Sinds februari 2023 is Elise als advocaat verbonden aan Straatman Koster advocaten.