Hugo

Strang

Hugo is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Niet alleen procedeert hij op deze rechtsgebieden bij zowel de burgerlijke rechter als bij de Raad van Arbitrage, hij heeft daarnaast veel ervaring met het opstellen en beoordelen van aannemings-, adviseurs-, geïntegreerde-, bouwteam- en coördinatieovereenkomsten. Hij staat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij.

Hugo voltooide in 2009 cum laude de master Nederlands recht (richting privaatrecht) aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie is hij als onderzoeksmedewerker bij het Instituut voor Bouwrecht in dienst getreden. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Hij was bij diverse onderzoeksprojecten betrokken, die betrekking hadden op onder meer de herziening van de UAV 1989 en (de voorbereiding van) het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast heeft hij een promotieonderzoek verricht dat leidde tot het proefschrift ‘Toezicht en coördinatie in het bouwproces’, waarop hij in 2018 is gepromoveerd aan de TU Delft. Sinds 2018 is hij verbonden aan Straatman Koster advocaten, waar hij in 2023 tot partner is benoemd.

Hugo is coauteur van o.a. Bouwrecht in kort bestek, de Groene Serie Bijzondere overeenkomsten en de Groene Serie Onrechtmatige daad, is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en publiceert regelmatig in juridische vakbladen. Ook geeft hij cursussen en presentaties over met name het bouwrecht.