Redactionele bijdrage: Consultatieversie Leidraad Vertraging en Verstoring in de Bouw in de IBR Tracker van Thijs Straatman en Hugo Strang

Datum:
11.2.2021

Op 18 januari 2021 verscheen de consultatieversie van de Leidraad Vertraging en Verstoring in de Bouw.

De consultatieperiode loopt tot en met 31 maart 2021. In deze periode worden reacties verzameld die meegewogen kunnen worden bij het opstellen van de finale versie van de Leidraad. Mr. drs. M. Straatman en mr. dr. H.P.C.W. Strang gaan in deze redactionele bijdrage in op de consultatieversie en formuleren een aantal aanbevelingen ten behoeve van de finale versie.

Download publicaties

Meer nieuws