Paul Heijnsbroek schreef een noot bij het arrest Gronduitgifte en gebiedsontwikkeling in het tijdschrift JAAN, 27.

Datum:
19.11.2019