Een publicatie van Joost Hoekstra voor Berghauser Pont over: Kostenverhaal: Omgevingswet vs. Wet ruimtelijke ordening, wat zijn de verschillen?

Datum:
9.11.2023

Bij gebiedsontwikkeling verhaalt de overheid, meestal de gemeente, de kosten van de aanleg van openbare voorzieningen en van de inzet van het ambtelijk apparaat op de ontwikkelaar(s). Met de invoering van de Omgevingswet verandert er aantal aspecten van dit zogeheten kostenverhaal. De meest in het oog springende aspecten worden hier besproken. Om de lezer alvast gerust te stellen: de anterieure overeenkomst, waarin gemeenten en ontwikkelaars relatief vrijelijk afspraken kunnen maken over kostenverhaal en andere, voor de gebiedsontwikkeling relevante zaken, blijft nagenoeg onaangetast.