Beëindiging van de huurrelatie bij contractuele medehuur; eenzelfde toepassing van de ‘scheidingsregels’ als bij wettelijke medehuur

Datum:
26.6.2023

In het geval er sprake is van wettelijk medehuurderschap, is de ‘scheidingsregel’ van toepassing. Dit houdt in dat, in het geval de huurders (of één van hen) de huurrelatie wensen (wenst) te beëindigen, zowel de huurder als de medehuurder de rechter kan verzoeken de huurrelatie aan één van hen toe te wijzen. Niet alleen de andere huurder, maar ook de verhuurder is aan deze rechterlijke beslissing gebonden, terwijl laatstgenoemde geen partij bij de procedure is en zijn belangen niet worden meegewogen. Eind 2021 heeft de Hoge Raad beslist dat deze ‘scheidingsregel’ ook van toepassing is in het geval er sprake is van contractueel medehuurderschap. Dit heeft vergaande consequenties voor verhuurders. In dit artikel zal hier verder op in worden gegaan.

Download publicaties

Meer nieuws