Artikel Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2020 gepubliceerd.

Datum:
4.4.2021

In het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (nummer 2 – april 2021) hebben mr. J.F. van Nouhuys en mr. dr. P. Heijnsbroek het artikel Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2020 gepubliceerd.

Download publicaties

Meer nieuws