Staatssteunrecht

Om eerlijke concurrentie binnen de Europese interne markt te waarborgen, zijn er staatssteunregels voor overheden. Wij adviseren (semi-)overheden en ondernemingen over de staatssteunrechtelijke aspecten die spelen bij onder meer de aan- en verkoop van gronden, PPS-constructies, financieringsconstructies (subsidies, leningen en garanties) en gebiedsontwikkelingen (bijvoorbeeld bij heronderhandelingen van contracten).

De staatssteunregels hebben niet alleen gevolgen voor overheden, maar ook voor marktpartijen. Als achteraf blijkt dat sprake was van staatssteun die ten onrechte niet is aangemeld, kan een overeenkomst nietig worden verklaard door de rechter of kan de Europese Commissie bepalen dat de staatssteun moet worden teruggevorderd van de begunstigde.

Steunmaatregelen moeten vooraf worden aangemeld bij de Europese Commissie, die dan beoordeelt of de steun verenigbaar is met de interne markt. Aanmelding is niet nodig als er bijvoorbeeld geen sprake is van een selectief voordeel, maar van marktconform handelen. Aanmelding hoeft ook niet als er een vrijstelling van toepassing is.

Semioverheden kunnen ook staatssteun verlenen. Dat is het geval als de steunmaatregel kan worden toegerekend aan een ‘achterliggende’ overheid.  Het is dus belangrijk om vooraf duidelijk te hebben of er mogelijke staatssteunrisico’s zijn en zo ja, in hoeverre die kunnen worden gemitigeerd.

Wij hanteren een integrale aanpak bij ons advies over de mogelijkheden om staatssteun te voorkomen of te rechtvaardigen. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de staatssteunregels, maar ook naar de samenhang met het aanbestedingsrecht, schaarse rechten, het bestuursrecht (bijvoorbeeld bij subsidies) en de contractvorming. Ons kantoor beschikt over specialisten op elk van die gebieden, waardoor we samen snel en efficiënt tot integrale oplossingen kunnen komen. We werken bovendien nauw samen met taxateurs.

De toenemende jurisprudentie laat zien dat de handhaving van het staatssteunrecht steeds meer via de nationale civiele rechter plaatsvindt. Naast ons advieswerk procederen we ook, voor overheden, maar ook voor begunstigden of voor benadeelde concurrenten.

Projecten

Wij adviseren zowel overheid als markt over staatsteunvraagstukken. We begeleiden verder onze cliënten bij onderzoeken door de Europese Commissie naar en het melden van klachten bij de Europese Commissie over de verlening van mogelijk onrechtmatige steun, en staan onze cliënten bij in procedures voor het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Waarom Straatman Koster advocaten?

Onze advocaten beschikken over ruime proceservaring, zowel in kort geding als in bodemprocedures, en van de rechtbank tot aan de Hoge Raad en het Hof van Justitie. Ook hebben we ervaring met voorafgaande Wet openbaarheid bestuur/Wet open overheid-procedures, en met het begeleiden van een aanmelding van een steunmaatregel bij de Europese Commissie. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?