Stikstof berekenen: de 25km-afkapgrens houdt stand!

Datum:
5.4.2023

De Raad van State heeft vandaag de langverwachte uitspraak gedaan over de afkapgrens van 25 kilometer bij het berekenen van de stikstofgevolgen van een project. Het oordeel: de 25 kilometergrens is aanvaardbaar.

Achtergrond

De zaak heeft betrekking op het tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Eerder oordeelde de Raad van State in haar tussenuitspraak dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat ontoereikend had gemotiveerd dat het verkeer op een afstand van meer dan 5 kilometer buiten beschouwing gelaten kon worden. De minister heeft daarom voor een afstand van 25 kilometer gekozen en aan de hand daarvan nieuwe berekeningen gemaakt. Deze afstand van 25 kilometer is vervolgens ook geïmplementeerd in de AERIUS-Calculator. Alle stikstofberekeningen die vanaf 20 januari 2022 voor een project zijn uitgevoerd, zijn dan ook steeds uitgegaan van deze “afkapgrens”. De eventuele gevolgen van de einduitspraak strekken dan ook veel verder dan ViA15.

Oordeel van de Raad van State

De Raad van State komt nu in haar einduitspraak – kort gezegd – tot het oordeel dat de minister de 25 km grens deugdelijk heeft gemotiveerd met verschillende wetenschappelijke rapporten.

Om tot dit oordeel te komen gaat de Raad van State allereerst in op de vraag of een begrenzing in rekenafstand nodig is. Het antwoord daarop is bevestigend. Er bestaat wetenschappelijke noodzaak voor een begrenzing in rekenafstand voor individuele bronberekeningen. Het is dan vervolgens de vraag waar die grens ligt. De Raad van State oordeelt dat de depositiebijdrage van een project op meer dan 25 km niet meer is toe te wijzen aan dat project. De onzekerheid in de modelresultaten van stikstofdepositie verder dan 25 km van een emissiebron is namelijk groot en neemt toe met de afstand. De deposities buiten de 25 km grens zijn onderdeel van de totale depositie in Nederland, aldus de Raad van State. De 25 km grens houdt dus stand.

Gevolgen?

De uitspraak is een kleine opsteker voor eenieder die tegen de stikstofproblematiek aanloopt. Doordat de 25 km grens volstaat, hoeft AERIUS niet aangepast te worden en hoeven er geen nieuwe berekeningen te worden gemaakt. Kortom: deze uitspraak zal niet voor verdere stikstofvertragingen zorgen.

Zie hier de link naar de uitspraak van de Raad van State.

Loopt u – ondanks deze opsteker – tegen stikstofproblemen aan voor uw project? Onze sectie Omgevingsrecht helpt u uiteraard graag verder!

Download publicaties

Meer nieuws