Caroline

Lagendijk

Caroline heeft zich bij Straatman Koster advocaten volledig toegelegd op het aanbestedingsrecht. Sinds 1 januari 2017 is zij als partner verbonden aan Straatman Koster advocaten.

Caroline is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in het civiel recht, Europees recht en internationaal recht. Na enkele jaren als advocaat werkzaam te zijn geweest op het gebied van het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht, bij Van Benthem & Keulen Advocaten & notariaat te Utrecht, heeft zij in 2011 de overstap gemaakt naar Straatman Koster advocaten.

In 2014 heeft Caroline bij de Grotius Academy de specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht met goed gevolg afgelegd. Ook is Caroline van 2013 tot en met 2016 als redactiesecretaris verbonden geweest aan het Tijdschrift Aanbestedingsrecht (thans Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht en Staatssteun). Caroline draagt daarnaast als vaste docent bij aan de Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht van de Scobe Academy. Ook doceert zij sinds 2015 bij diverse leergangen van het Instituut voor Bouwrecht.

Praktijkgebieden