Anne

de

Jong

Anne is specialist op het gebied van aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over onder andere de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure, de beoordeling van inschrijvingen en de gunningsbeslissing. Hierbij behartigt zij zowel de belangen van de aanbestedende diensten als die van inschrijvers.

Anne is in 2016 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar zij haar master Civielrecht afrondde. Na haar afstuderen is zij werkzaam geweest bij Kneppelhout & Korthals Advocaten op de sectie Vastgoed. Zij heeft al snel de focus gelegd op aanbestedingsrecht. Anne is sinds 1 mei 2019 werkzaam bij Straatman Koster advocaten. In 2022 heeft Anne de Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht cum laude afgerond.

Anne is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) en de Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ).

Praktijkgebieden