Olivier

Vermeulen

Olivier is gespecialiseerd in bouwrecht, projectontwikkeling, vastgoedtransacties en huurrecht bedrijfsruimte. Hij werkt voor bouwbedrijven, ontwikkelaars, beleggers en overheden.

Olivier heeft veel ervaring met contractering in de bouw (DBFMO, UAV-GC, UAV, DNR, SR, RVOI). Hij procedeert ook regelmatig over bouwgeschillen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut en de Burgerlijke Rechter. Olivier adviseert ook veel bij de totstandkoming van vastgoedtransacties (koop/verkoop, huur/verhuur, sale-en lease back) en bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is in 1997 als advocaat beëdigd. Tot 2007 was hij als advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam en Amsterdam advocaat op de bouw- en vastgoedsectie. Om ervaring op te doen buiten de advocatuur, heeft hij vervolgens als bedrijfsjurist gewerkt bij een landelijk opererende vastgoedontwikkelaar. Na terugkeer in de advocatuur was Olivier van 2010 tot en met 2016 advocaat partner bij het in bouw- en vastgoed gespecialiseerde kantoor Houtzager Strijker Advocaten te Zeist. Sinds januari 2017 heeft Olivier zich als partner aangesloten bij Straatman Koster advocaten. Hij verzorgt regelmatig lezingen en cursussen.

Praktijkgebieden