Publicaties 2013

Christine Visser schreef in het tijdschrift TGMA, december 2013, het artikel: 'Stikstof en saldering; vallen nu ook de depositiebanken om? '

Joost Hoekstra (samen met Marc Wintgens) schreef in het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, december 2013 over 'Leegstandonttrekkingsfonds en PPS'

Joost Hoekstra schreef in Vastgoedmarkt, oktober 2013, het artikel: 'Leegstandonttrekkingsfonds koopt leegstaande gebouwen op'

'Het juridisch kader voor de winning van schaliegas', Joost Hoekstra in Tijdschrift Bodem

Artikel Joost Hoekstra (met G.A. van der Veen) in tijdschrift Bodem, nr. 3 (juni 2013) 'Bodemverontreiniging en civielrechtelijke perikelen van verjaring, klachtplicht en conformiteitsvereiste'

 

 

Artikel Marleen van Dijkman in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, april 2013: 'Deko II/Stift'

Artikel Joost Hoekstra en Marleen van Dijkman in HiP mei 2013: 'Afgebroken onderhandelingen in het huurrecht'

Annotatie door Joost Hoekstra bij arrest van het Hof Leeuwarden van 29 mei 2012 (NS Vastgoed/Arriva Beheer) TGMA, april 2013

Artikel Joost Hoekstra (met. G. van der Veen) "In het verkeer brengen van verontreinigde grond en onrechtmatigheid"; Tijdschrift Bodem, 2013 nr. 1

Artikel Frederik van Nouhuys in Tijdschrift Aanbestedingsrecht: "Inschrijvingen die voldoen aan de formele vereisten?; commentaar bij LJN: BV9870"