Publicaties 2018

Lees hier het artikel Bodemverontreiniging en de "saneringsplicht" geschreven door Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen in het Tijdschrift Bodem, nummer 5, oktober 2018.

Paul Heijnsbroek schreef in het tijdschrift JAAN, 2018, aflevering 8 een openingsnoot over Gefaseerde beoordeling op gunningscriteria.

Paul Heijnsbroek schreef een noot over "Herbeoordeling vanwege ondeskundige beoordelingscommissie" in het Tijdschrift JAAN, aflevering 6, 2018.

Frederik van Nouhuys schreef samen met Paul Heijnsbroek en mrs. Knook en Dijkman-Uulders "Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2017" in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, nummer 5, oktober 2018.

Paul Heijnsbroek schreef een noot over "Transparantieverplichting bij grondverkoop" in het Tijdschrift JAAN, aflevering 4, 2018.

Onder redactie van Maaike de Wit en Joost Hoekstra is het magazine Energietransitie over onder meer gasloze nieuwbouw, energiebesparing en label C uitgebracht. Klik hier voor het digitale magazine.

Maaike de Wit schreef over "Het regelen van parkeren in een bestemmingsplan". Klik hier voor het artikel in het vakblad Vexpansie 3 Juridisch, 2018.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Bodemverontreiniging en de problematiek van de "huidige staat" in het Tijdschrift Bodem, nummer 3, juni 2018.

Lees hier de publicatie van Violet Acar over "De gevolgen van de te late huuropzegging" in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 3, mei 2018. Klik hier voor het artikel. 

Lees hier de publicatie van Paul Heijnsbroek over: "EU-inbreukprocedures aanbesteding 2016 en 2017" in het tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, nummer 2, april 2018.

Maaike de Wit schreef over de energiebesparingsplicht in de huurverhouding: plicht voor de verhuurder of de huurder? Klik hier voor het artikel in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 2, maart 2018.

Joost Hoekstra schreef samen met Gerrit van der Veen Publiekrechtelijk kostenverhaal bij asbestbrand in het Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2018.

Lees hier de publicatie van Paul Heijnsbroek over "Recent Developments in Dutch Procurement Law" in de EPPPL, nummer 1/2018.