Publicaties 2014

Joost Hoekstra schreef (samen met G.A. van der Veen) in TGMA september 2014 een annotatie bij het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 15 januari 2014 met betrekking tot verontreiniging van grondwater vanuit het ene perceel naar het andere.

Marleen van Dijkman schreef in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 6, oktober 2014 het artikel in de rubriek HIP Classics Strandpaviljoen Zuid / Gemeente Den Haag (Hoge Raad 27 april 2012).

Joost Hoekstra schreef (samen met G.A. van der Veen) in Bodem nummer 5, oktober 2014 het artikel "De preventieve zorgplicht uit de wet bodembescherming".

Frederik van Nouhuys schreef in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht nr 4, augustus 2014 het artikel: "Transparantie in plaats van opportunisme".

Joost Hoekstra schreef in Bodem nr. 3, juni 2014 (samen met G.A. van der Veen) het artikel: "Bodemverontreiniging, burenrecht en hinder".

Caroline Lagendijk schreef een gastcolumn in TBR 2014/17: 'De mismatch tussen het beschikbare budget en de inschrijfprijs'.

Adrienne Geelhoed schreef in JAAN 2014, 1 een annotatie bij de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 29 oktober 2013 over de vraag of een kwaliteitsmanagementhandboek met verklaring door het management gelijkwaardig is aan een ISO-certificaat.

SDU Commentaar Aanbestedingsrecht, met in de hoofdredactie (o.a.) Frederik van Nouhuys en bijdragen van: Adrienne Geelhoed, Thijs Straatman, Simon Tichelaar.

Matthijs van Leeuwen en Simon Tichelaar schreven in Tijdschrift voor Bouwrecht 2014, nr. 5 het artikel: "Eerste ervaringen met de Commissie van Aanbestedingsexperts".

Joost Hoekstra schreef in Bodem, nr. 1 het artikel: "De instemming met het evaluatieverslag", over het verslag dat de saneerder op grond van de Wet Bodembescherming verplicht is uit te brengen aan het bevoegd gezag, zo spoedig mogelijk na afronding van de saneringswerkzaamheden.