Publicaties 2012

Artikel Manon Dijkman in HiP nr. 8 december 2012: "Toegelaten instellingen en het (Europese) staatssteunrecht"

Annotatie Joost Hoekstra in TBR 2012, 205 bij HR 1 juni 2012 LJN: BV 1748; goedkeuringsvoorbehoud; totstandkomingsvoorbehoud

Artikel Joost Hoekstra (met Marc Wintgens) in Vastgoedrecht 2012/6: 'Fondsvorming om kantorenleegstand tegen te gaan'

Artikel Joost Hoekstra 'Complexe zaken' als bijdrage aan het Liber Amicorum H.J.M. van Mierlo ''Bijzonder geschikt voor het werk''

Artikel Joost Hoekstra (met G. van der Veen) 'Bodemverontreiniging en de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen'; Tijdschrift Bodem, nr. 5

 

Artikel Joost Hoekstra (met M. Wintgens) 'Juridische aspecten van kantorenleegstand' in Real Estate Magazine september 2012 PropertyNL Top Vastgoedjuristen 2012

Artikel Marleen van Dijkman (met mr. A. Bonder) in HIP 2012-5: "Retentierecht van de huurder op de gehuurde onroerende zaak"

Artikel Joost Hoekstra (met G. van der Veen) ''De agenda van 2012 voor wet- en regelgeving in bodemland'', tijdschrift Bodem, nr. 1 februari 2012

Artikel Joost Hoekstra (met G. van der Veen) ''Conformiteit en uitleg van overeenkomsten bij bodemverontreiniging'', tijschrift Bodem, nr. 3, juni 2012

 

De Ronde Tafel van SKa: ''Huurders van herontwikkelingslocaties: wat bieden het huur- en onteigeningsrecht?''

Ervaringen met de WIRA- bewerkte voordracht d.d. 22 november 2011 Frederik van Nouhuys bij PIANOo (Tender Nieuwsbrief januari 2012)

Artikel Joost Hoekstra (met G.J. de Jager): "De Onteigeningswet in de praktijk" in TBR nr. 1 2012