Bouwrecht

Wij adviseren bij de totstandkoming van onder meer:

 • koop-/aannemingsovereenkomsten;
 • UAV-GC contracten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • installatieovereenkomsten;
 • FIDIC contracten;
 • NEC3 contracten.
     

Daarnaast staan wij onze cliënten bij in procedures bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw in geschillen die zijn ontstaan bij de ontwikkeling of realisatie van vastgoedprojecten. Te denken valt aan geschillen omtrent:   

 • de verrekening van meerwerk;
 • garanties;
 • gebreken in het werk;
 • boetes in verband met te late oplevering.

Tot onze cliënten rekenen wij overheden, beleggers, woningcorporaties, aannemers, installateurs, architecten en constructeurs.