Ontwikkelingen asbestdakenverbod

22 maart 2016

door: Simon Tichelaar

Ongeveer een jaar geleden schreef ik een blog over het (ontwerp)besluit van de ministerraad om asbestdaken vanaf 1 januari 2024 te verbieden. Inmiddels zijn er de nodige ontwikkelingen te melden op dit vlak. Zo laat de formele implementatie van het asbestdakenverbod per 2024 nog enige tijd op zich wachten, maar is sinds 1 januari 2016 al wel de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” van kracht.  

Het kabinet was voornemens om het asbestdakenverbod te implementeren door het Asbestverwijderingsbesluit te wijzigen. Nadat het ontwerpbesluit ter advisering aan de Raad van State was voorgelegd, bleek echter een wijziging van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Zonder die wetswijziging zou het verbod mogelijk niet goed handhaafbaar zijn, aldus de Raad van State.

Hoewel de implementatie van het asbestdakenverbod iets lastiger blijkt dan vooraf was ingeschat, treeft het verbod – als het aan het kabinet ligt – gewoon vanaf 1 januari 2024 in werking. De planning is nu dat het asbestdakenverbod ruim voor 2024, te weten per 1 juli 2017, zal worden vastgesteld.

Subsidieregeling

Bedrijven, instellingen en particulieren doen er overigens verstandig aan niet tot het laatste moment te wachten met het verwijderen van asbestdaken. De subsidieregeling die sinds 1 januari 2016 van kracht is, loopt namelijk maar tot 1 januari 2020. De subsidie bedraagt EUR 4,50 per m2 met een maximum van EUR 25.000,-- per adres.

Om aanspraak te maken op subsidie moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder de voorwaarde dat de aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak moet zijn ingediend. Bovendien wordt in de navolgende gevallen geen subsidie verstrekt:

  • het asbestdak is niet verwijderd;
  • de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak is kleiner dan of gelijk aan 35 m2;
  • de verwijdering van het asbestdak is niet uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;
  • de verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2016;
  • in de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling van de subsidie op een rekening die niet van de aanvrager is; of
  • de melding van de verwijdering is niet ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem.

 Belangrijkste conclusie

Ondanks een kleine kink in de kabel bij de implementatie, treedt het asbestdakenverbod naar alle waarschijnlijkheid gewoon op 1 januari 2024 in werking. Bedrijven, instellingen en particulieren doen er verstandig aan om niet tot het laatste moment te wachten met het verwijderen van asbestdaken aangezien de op 1 januari 2016 in werking getreden subsidieregeling slechts loopt tot 1 januari 2020.  

 

Terug naar overzicht